Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Aria: Ah padre, figli, sposa

Kompozytor: Verdi Giuseppe

Opera: Dwaj Foskariusze

Rola: Jacopo Foscari (Tenor)

Ścignij darmowe partytury: "Ah padre, figli, sposa" PDF
Ah padre, figli, sposa,
A voi l'addio supremol
In cielo un giorno avremo
Mercè di tal dolor.
Sposa, addio!
Deserto sulla terra. Manrico. Trubadur. VerdiAll'infelice veglio. Jacopo Foscari. Dwaj Foskariusze. VerdiPondo è letal martirio. Carlo VII. Joanna d’Arc. VerdiChe non avrebbe il misero. Foresto. Attyla. VerdiAh v'appare in fronte scritto. Stiffelio. Stiffelio. VerdiAh, sì ben mio... Di quella pira. Manrico. Trubadur. VerdiLa donna è mobile. The Duke of Mantua. Rigoletto. VerdiÔ mes amis, mes frères d'armes. Gaston. Jerusalem. VerdiDal più remoto esilio... Odio solo ed odio atroce. Jacopo Foscari. Dwaj Foskariusze. VerdiIn cielo benedetto. Oronte. Lombardczycy na pierwszej krucjacie. Verdi
Wikipedia
Dwaj Foskariusze (wł. I due Foscari) – opera liryczna Giuseppe Verdiego w 3 aktach z librettem napisanym przez Francesca M. Piave.
Akcja rozgrywa się w XV wieku w Wenecji. Utwór można zaliczyć do wczesnych oper Verdiego, powstał bowiem w 1844. Dla kompozytora był to okres ciężkiej pracy twórczej - w 1842 napisał słynną operę Nabucco, w 1843 I lombardi, a w 1844 także znanego Ernaniego. Autorem libretta „I due foscari” był Francesco M. Piave, który oparł je na dramacie George’a Byrona pod tym samym tytułem. Mimo melodyjnej muzyki i romantycznych motywów „I due Foscari” należy do rzadziej wystawianych oper Verdiego. W Dwóch Foskariuszach pojawia się, po raz pierwszy, motyw dobrego i troskliwego ojca, często goszczący w operach Giuseppe Verdiego (La Traviata, Don Carlos, Aida i in.).