Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Aria: Questa dunque è l'iniqua mercede... Quel bronzo feral

Kompozytor: Verdi Giuseppe

Opera: Dwaj Foskariusze

Rola: Francesco Foscari (Baryton)

Ścignij darmowe partytury: "Questa dunque è l'iniqua mercede... Quel bronzo feral" PDF
Compagnoni di Parigi...Verrà purtroppo il giorno. Cavaliere di Belfiore. Dzień królowania. VerdiQuanto un mortal può chiedere. Gusmano. Alzira. VerdiAh scellerate alme d'inferno. Rolando. Bitwa pod Legnano. VerdiPari siamo. Rigoletto. Rigoletto. VerdiTremate, o miseri. Francesco. Zbójcy. VerdiSon Pereda son ricco d'onore. Don Carlo. Moc przeznaczenia. VerdiO vecchio cor che batte. Francesco Foscari. Dwaj Foskariusze. VerdiPietà, rispetto, amore. Macbeth. Makbet. VerdiOh de'verd'anni miei. Don Carlo. Ernani. VerdiSe al nuovo dì pugnando. Rolando. Bitwa pod Legnano. Verdi
Wikipedia
Dwaj Foskariusze (wł. I due Foscari) – opera liryczna Giuseppe Verdiego w 3 aktach z librettem napisanym przez Francesca M. Piave.
Akcja rozgrywa się w XV wieku w Wenecji. Utwór można zaliczyć do wczesnych oper Verdiego, powstał bowiem w 1844. Dla kompozytora był to okres ciężkiej pracy twórczej - w 1842 napisał słynną operę Nabucco, w 1843 I lombardi, a w 1844 także znanego Ernaniego. Autorem libretta „I due foscari” był Francesco M. Piave, który oparł je na dramacie George’a Byrona pod tym samym tytułem. Mimo melodyjnej muzyki i romantycznych motywów „I due Foscari” należy do rzadziej wystawianych oper Verdiego. W Dwóch Foskariuszach pojawia się, po raz pierwszy, motyw dobrego i troskliwego ojca, często goszczący w operach Giuseppe Verdiego (La Traviata, Don Carlos, Aida i in.).