Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Aria: Venez, venez, troupe brillante

Kompozytor: Gluck Christoph Willibald

Opera: La rencontre imprévue

Rola: Balkis (Mezzo)

Ścignij darmowe partytury: "Venez, venez, troupe brillante" PDF
Che puro ciel. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChiamo il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckSans votre brusque retraite. Balkis. La rencontre imprévue. GluckMen tiranne voi sareste. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChe farò senza Euridice. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckMille pene. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckPiango il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChe farò senza Euridice. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckAd un riso. Tangia. Le cinesi. GluckPadre tu non m'ascolti se per entro. Telemaco. Telemaco. Gluck