Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Aria: Parmi veder ancor ah non turbi

Kompozytor: Gluck Christoph Willibald

Opera: Telemaco

Rola: Telemaco (Mezzo)

Ścignij darmowe partytury: "Parmi veder ancor ah non turbi" PDF
Piango il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChiamo il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckAd un riso. Tangia. Le cinesi. GluckChe puro ciel. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckPiango il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChiamo il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckCerco il mio ben cosi. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckChe puro ciel. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. GluckPadre tu non m'ascolti se per entro. Telemaco. Telemaco. GluckMen tiranne voi sareste. Orfeo. Orfeusz i Eurydyka. Gluck