Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Georg Joseph Vogler

Opery:

Samori