Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Fra pensieri quel pensiero, HWV 115

Kompozytor: Händel Georg Friedrich

Partytury na orkiestrę

"Fra pensieri quel pensiero, HWV 115" PDF 0Mb