Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Lungi da me, pensier tiranno, HWV 125b

Kompozytor: Händel Georg Friedrich

Partytury na orkiestrę

"Lungi da me, pensier tiranno, HWV 125b" PDF 1Mb