Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Ninfe e pastori, HWV 139b

Kompozytor: Händel Georg Friedrich

Partytury na orkiestrę

"Ninfe e pastori, HWV 139b" PDF 0Mb