Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

L'avaro

Kompozytor: Mayr Johann Simon

Partie wokalne

Aria, Vedova, sola sola PDF 1Mb

Partytury na orkiestrę

Aria, Vedova, sola sola PDF 2Mb
Voices, Chorus, Orchestra