Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Rola: Philine (Sopran)

Kompozytor: Thomas Ambroise

Opera: Mignon

Arie:

Je suis TitaniaPaysanne ou signora
Plus de soucis Mignon (Mignon, Philine)Je suis TitaniaAlerte alerte Philine (Philine)