Arie
Duety...
Opery
Kantaty
Kompozytorzy
Switch to English

Rola: Don Gherardo (Bas)

Kompozytor: Donizetti Gaetano

Opera: Torquato Tasso

Arie:

Io posposto ad un Torquato